Atelier Netty Blasman 

    
                               
   
  Het Atelier
    informatie
    nieuw in dit seizoen
    inloop-vrijdag
    contact
    route
    voorwaarden
  Schilderen
    keramiek
    porselein
    textiel
  Decoreren
    mixed media
    rubber foam
    textielverharder
    home-decoratie
    to-do papier
    mozaÔek
    natuurlijke materialen
  Sieraden
    sieraden
    polymeerklei
    deco drukkers
  Overig
    kinderworkshops
    links

 

    disclaimer
    copyright © 2017
     disclaimer
 

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Atelier Netty Blasman.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Netty Blasman.
 
De op deze website getoonde informatie is door Atelier Netty Blasman met aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Atelier Netty Blasman behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Atelier Netty Blasman, welke geen eigendom zijn van Atelier Netty Blasman, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Atelier Netty Blasman. Hoewel Atelier Netty Blasman uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Atelier Netty Blasman worden onderhouden wordt afgewezen.
 
Atelier Netty Blasman sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.